Centrum pomoci

Řešení potíží

Alarm bez příčiny


Alarm je aktivován vždy, pokud monitor nedetekuje pohyb déle než 20 vteřin. (1 pípnutí = pre-alarm. Pokud není dalších 5 vteřin detekován pohyb, spustí se alarm) Miminko je ve velmi hlubokém spánku, nebo se přesunulo mimo snímací plochu, ke straně postýlky Řešení: Zkontrolujte - upravte umístění desek pod dítěte, případně použijte funkci Nastavení citlivosti snímání Sensitivity na zadní straně dětské Kontrolní jednotky - chůvičky. Používejte obě snímací desky v postýlce, pokud je jimi model vybaven. Připojovací kabel senzorových desek není připojen, nebo nedostatečně propojen (zastrčen) v kontrolní Dětské jednotce (nebo desky mezi sebou) Řešení: Zkontrolujte připojení kabelů, případně rozpojte a znovu připojte jednotku i desky mezi sebou Senzorová deska nemá dobrý kontakt s matrací, nebo matrace neleží na dostatečně rovném a pevném povrchu Řešení: Desky umístěte na pevnou neohebnou např. překližku tloušťky asi 6mm. Matrace musí těsně a po celé ploše doléhat na senzorové desky. Pozor na hrubé povlečení, zahrnuté přes okraj matrace - může vytvořit nežádoucí dutinu pod matrací Dítě bylo odstraněno z postýlky a chůvička není vypnuta (OFF), nebo deaktivována. Řešení: Vypněte chůvičku (dětskou jednotku) V šestinedělí zavinovačka a další měkké vrstvy pod miminkem mohou pohltit všechny nejjemnější pohyby dítěte, čidla (snímací desky) nemohou snímat.
Řešení: Snímací desky umístěte dočasně na matraci, přímo pod miminko. Až z postýlky odstraníte nadbytečné vrstvy materiálů mezi dítětem a sn. deskami, snímací desky vrátíte zpět pod matraci.
Alarm nezní


Chůvička detekuje pohyb – při doteku postýlky Řešení: Vyhněte se kontaktu s postýlkou, když je zapnuto monitorování Chůvička detekuje pohyb – zdroj nepochází od miminka: motorové přístroje, pračky, uspávadla, větráky apod. Řešení: Postýlku přemístěte blíže nosné zdi, nebo do jiného pokoje, aby chůvička nedetekovala cizí pohyb, vibrace Nastavena příliš vysoká úroveň citlivosti snímání Řešení: Nastavte nižší hodnotu citlivosti (nižší číslo)
Zelená kontrolka na jednotce nesvítí


Baterie jsou slabé, nebo špatně instalované Řešení: Prověřte instalaci baterií, nebo Vyměňte baterie za nové, nebo dobijte Rodičovskou jednotku (podle modelu) Síťový adaptér není zastrčen v zásuvce (230V), nebo zásuvka není v provozu Řešení: Prověřte zásuvku 230V - je v provozu? Je zapojen zásuvkový okruh? Jsou pojistky a jistič v provozu? Jednotka není zapnuta - ON Řešení: Zkontrolujte a zapojte jednotku hlavním vypínačem.
Žádný signál


Dětská jednotka a Rodičovská jednotka jsou od sebe příliš vzdáleny Řešení: Zmenšete vzdálenost mezi jednotkami Baterie jsou slabé, nebo špatně instalované (i to se stává) Řešení: Prověřte instalaci baterií, nebo Vyměňte baterie za nové, nebo dobijte Rodičovskou jednotku (podle modelu) Síťový adaptér není zastrčen v zásuvce (230V), nebo zásuvka není v provozu Řešení: Prověřte zásuvku 230V - je v provozu? Je zapojen zásuvkový okruh? Jsou pojistky a jistič v provozu? Jednotka není zapnuta - ON Řešení: Zkontrolujte a zapojte obě jednotky Jednotky nejsou na stejném kanále, nebo spolu ztratily spojení Řešení: Nalaďte/spárujte obě jednotky podle Návodu k obsluze
Slabý signál


Příčina: Jednotky jsou od sebe příliš vzdáleny Řešení: Zmenšete vzdálenost mezi jednotkami Příčina: Některá z jednotek je umístěna blízko železné konstrukce Řešení: Změňte umístění jednotky Příčina: Některá z jednotek nestojí ve zpřímené poloze Řešení: Postavte jednotku do základní polohy a z dosahu dítěte Příčina: Baterie jsou slabé, nebo špatně instalované Řešení: Prověřte instalaci baterií, nebo Vyměňte baterie za nové, nebo dobijte Rodičovskou jednotku
Rušení signálu, statická elektřina a interference


Příčina: Jednotky jsou od sebe příliš vzdáleny Řešení: Zmenšete vzdálenost mezi jednotkami Příčina: Jednotky nejsou naladěny na stejném kanále Řešení: Nalaďte/spárujte obě jednotky , přelaďte na jiný kanál - viz video-návody Příčina: Rodičovská jednotka je příliš blízko motorovému prostředku, televizi, neonovému osvětlení apod. Řešení: Pootočte Rodičovskou jednotkou, případně změňte umístění jednotky dále od zdroje rušení
Jak testovat monitor pohybu


Test kompletu provádějte mimo postýlku, bez dítěte, bez matrace, na pevném stole. Komplet zapojte a rukou simulujte aktivitu – zástavu – aktivitu. Princip je stejný pro všechny modely. Pokud přístroj v Testu obstojí a funguje korektně, v souladu s Návodem k použití, uživatel se může na funkce Angelcare spolehnout. Upozornění: Při měření prodlevy spouštění alarmu v postýlce začínáme měřit čas až od okamžiku, kdy se znehybní ikona Kyvadla na displeji Rodičovské jednotky, nebo přestane blikat zelená kontrolka pohybu. Častou chybou je měření ihned po zvednutí dítěte z matrace. Nejen matrace se totiž bez dítěte narovnává a vrací do původního tvaru a vibrace jsou citlivými senzory desek stále zachytávány. Systém - zcela správně - vyhodnocuje situaci jako přijatelnou a nehlásí alarm. Teprve až se uvolněná matrace ustálí, nastává relevantní stav pro měření zástavy a alarmu.